Index

Kanten er en digital portal, som skaber synlighed og koordinering mellem tilbud og brugere i det frivillige foreningsarbejde med udfordrede børn og unge. Kanten har 4 indgange:

 • Er du frivillig i en forening, kan du finde gratis faglig vejledning og rådgivning i at drive forening (opstart, regnskab, juridisk bistand, m.v.) ved at søge under menupunktet ‘Foreninger’.
 • Er du kompetence person eller Rotarianer og har rådgivning og vejledning at tilbyde, kan du lægge dit tilbud ind under menupunktet ‘Kompetence personer’.
 • Er du lærer, pædagog, pårørende eller har på anden måde med udfordrede børn og unge at gøre i din hverdag, kan du søge tilbud, aktiviteter, udbudte praktikpladser m.v. under menupunktet ‘Omsorgspersoner’.
 • Kommer du fra en virksomhed og vil gerne aktivere jeres CSR politik, kan I f.eks. tilbyde praktikpladser og andet under menupunktet ‘Virksomheder.’

Kanten netværket

 
Kompetence personer
 • Virksomhedsnetværk
 • Tilbyder faglig støtte til foreninger
 
Virksomheder
 • Tilbyder CSR støtte
 • Tilbyder praktikpladser, åbne døre
 
Foreninger
 • Tilbyder hjælp til børn og unge i lokalområdet
 • Kan søge faglig støtte fra Kompetence personer
 
Omsorgspersoner
 • Søger forebyggende hjælp på vegne af børn og unge